ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนราธิวาส

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนราธิวาส
ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนราธิวาส

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-56.00
ที่ตั้ง : ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60
ที่ตั้ง : โละจูด แว้ง นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-04.4/104.4ตร.ว.
ที่ตั้ง : โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-1-97.00
ที่ตั้ง : กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาสอำเภอในจังหวัดนราธิวาส

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด จังหวัดนราธิวาส เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดนราธิวาส ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดนราธิวาส ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี จังหวัดนราธิวาส